ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

மங்கள்யான் ஏவப்பட்ட காட்சி - காணொளி

செவ்வாய் கிரகத்துக்கான இந்தியாவின் மங்கள்யான் விண்கலம் ஏவப்படும் காட்சி.