ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள தமிழர் செவ்வி

பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் பலியாகியிருப்பார்கள் என்று தெரிவதாக பிலிப்பைன்ஸில் வசிக்கும் இலங்கைத் தமிழரான புஷ்பாகரன் கூறுகிறார்.