இடிந்தகரை குண்டுவெடிப்பு
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இடிந்தகரை குண்டுவெடிப்பு - காணொளி

இடிந்தகரை குண்டு வெடிப்பு சேதம் குறித்த காணொளியை இங்கு காணலாம்.