ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நெல்சன் மண்டேலா--ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு

நெல்சன் மண்டேலாவின் நீண்ட , போராட்டங்கள் , சாதனைகளடங்கிய வாழ்க்கை பற்றிய ஒரு ஒலிப்பெட்டகம்