ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஆரோக்கியமான செக்ஸ் ஆண்களின் ஆயுளை அதிகரிக்குமா?

செவ்வாய் கிரகத்தில் வறண்ட ஏரி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்த செய்தியும், ஆரோக்கியமான பாலியல் உறவு ஆண்களின் ஆயுளை அதிகரிக்குமா என்பது பற்றி பாலியல் மருத்துவர் நாராயணரெட்டியின் பேட்டியும் இந்தவார (10-12-2013) அனைவர்க்கும் அறிவியல் நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்றன.