ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

கொட்டை, பருப்பு ஒவ்வாமைக்கான காரணம் என்ன?

நட் அலர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் கொட்டை, பருப்பு ஒவ்வாமைக்கான காரணம் என்ன என்பது தொடர்பில் செய்யப்பட்ட ஆய்வின் முரண்பட்ட முடிவுகளுக்கான காரணம் என்ன என்று சென்னையைச் சேர்ந்த உணவியல் நிபுணர் கவுசல்யாநாதனின் செவ்வி