கடலில் கவிழ்ந்த கப்பல்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

தென்கொரியாவில் கடலில் கவிழ்ந்த கப்பல்

தென்கொரியாவில் கடலில் கவிழ்ந்த கப்பலில் இருந்து ஆட்களை மீட்க நடந்துவரும் முயற்சிகளைக் காட்டும் வீடியோ கீற்று. இதில் ஒலி வர்ணனை இல்லை.