பிபிசி தமிழ்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

"வாடகைக்கு இருப்பவர்கள் வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளாததால் ஏற்படுகிற பிரச்சினை இது"

வாடகை வீடு, விற்பனை வீடு தொழில் முகவராகவுள்ள ஃபௌஸியா அஷ்ரஃப் பிபிசி தமிழோசைக்கு வழங்கிய பேட்டி.