ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

“30% பேர் தூக்கமின்மை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்”

சென்னையில் சுமார் 30 சதவீத இளம் தலைமுறையினர் ஏதோ ஒரு வகையில் தூக்கமின்மை நோயால் வரும் பாதிப்புக்களுக்கு உள்ளாகியிருப்பதாக கூறுகிறார் சென்னையைச் சேர்ந்த நரம்பியல் மருத்துவர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன்