வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட களுத்துறையில் முஸ்லிம்கள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட களுத்துறையில் முஸ்லிம்கள் - காணொளி

வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட களுத்துறை மாவட்டத்தின் தற்போதைய நிலைமையை அறிய அங்கு எமது செய்தியாளர் சென்றிருந்தார்.

அவர் அங்கு படம் பிடித்த சில காட்சிகளை இங்கு காணொளியில் காணலாம்.