ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

சென்னை 375: வளர்ந்த நகரமும் வளராத வசதிகளும்

சென்னை நகரின் 375-வது ஆண்டு நிறைவில், நகரின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் நிலை பற்றிய பெட்டகம்