ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

எனது ஆளில்லா விமானம் (காணொளி)

எனக்கென்று சொந்த ஆளில்லா விமானமா?

எட்டா கனி என்று எண்ணிவிட வேண்டாம்.

கைக்கு எட்டும் தூரத்தில் தான். அதெப்படி?

இந்த காணொளியை பாருங்கள்