ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பதைக்க வைத்த கடைசி நொடிகள்

  • 14 ஜூன் 2016

ஓர்லாண்டோ இரவு கேளிக்கையகத்தில் மரணத்தை கண்ணில் கண்ட எட்டி ஜெஸ்டீஸ் கடைசி நொடிகளில் அம்மாவுக்கு அனுப்பிய செய்திகள்(காணொளி)