ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் : புதிய ஆய்வில் ஆச்சரியமான முடிவு
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் : புதிய ஆய்வில் ஆச்சரியமான முடிவு

  • 13 செப்டம்பர் 2016

ஆப்ரிக்காவின் புல்வெளிகளில் அலைந்து திரியும் ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்தவை அல்ல, அவை நான்கு இனங்களைச் சேர்ந்தவை என புதிய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒட்டகச்சிவிங்கிகள் ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்தவை, ஆனால் பல துணை இனங்களைச் சேர்ந்தவை என்றே இதுவரை அறியப்பட்டிருந்தன.

அவை பல லட்சம் ஆண்டுகளாக தமது இனத்துக்குளேயே இனப்பெருக்கம் செய்துள்ளதும், தமது மரபணுவை இதர துணை இனங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவில்லை என்பதும் அவற்றின் மரபணு பரிசோதனைகளில் தற்போது தெரியவந்துள்ளன.

இது குறித்த பிபிசியின் காணொளி.