ஓட்டுநரில்லா ட்ராக்டர்: விவசாயத்தின் அடுத்த புரட்சி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ஓட்டுநரில்லா ட்ராக்டர்: விவசாயத்தின் அடுத்த புரட்சி

பிரிட்டனின் நிறுவனம் ஒன்று ஓட்டுநர் இல்லா ட்ராக்டர்களை முதல் முறையாக உருவாக்கியுள்ளது.

இதை பிரிட்டனில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்.

எந்த பொருளிடமிருந்தும் ஒரே ஒரு அங்குலம் வரை நெருங்கிச் செல்லும் அளவுக்கு மிகத்துல்லியமாக இவை பயணிக்கவல்லவை.

பிரிட்டனில் உள்ள எல்லா விவசாயிகளும் இவற்றை பயன்படுத்தினால் பிரிட்டனில் மட்டும் மேலதிகமாக ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை கூடுதலாக விளைநிலங்களாக மாற்றலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

அதிகரிக்கும் மக்கள் தொகைக்குத் தேவையான உணவுப்பொருட்களை இருக்கும் நிலத்திற்குள்ளாகவே உருவாக்க வேண்டிய நெருக்கடிக்கு இதுபோன்ற உபகரணங்கள் புதிய தீர்வுகளை உருவாக்கும் என்கிறார்கள் இதனை உருவாக்கியவர்கள்.