கிளிக் - தொழில்நுட்ப காணொளி
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

கிளிக் - தொழில்நுட்ப காணொளி

ஓட்டுநரில்லா டிரக் வண்டிகள், விண்டோஸ் 10ல் மேம்பட்ட வசதிகள், ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய வையர்கள் இல்லாத ஈயர் போன்கள் ஆகியவை அடங்கிய காணொளி