செங்கற்களை ஓரம்கட்டும் மரக்கட்டட கோபுரங்கள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

செங்கற்களை ஓரம்கட்டும் மரக்கட்டட கோபுரங்கள்

மரக்கட்டடங்களின் யுகம் ஆரம்பித்திருப்பதாக பலரும் கூறுகிறார்கள்.

ஏனென்றால் மரப்பலகைகளைப் பயன்படுத்தி வானுயர் கட்டடங்களை கட்டும் நடவடிக்கைகள் தற்போது பரவலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இயற்கையிலேயே மீளுறுவாக்கவல்ல மூலப்பொருளான மரங்களைக்கொண்டு கட்டடங்களை கட்டும்போக்கு சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத, இயற்கைவளங்களையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாப்பதற்கான செயல்முறை என்று கட்டட வடிவமைப்பாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.

கற்கள், செங்கற்கள், கான்கிரீட் கட்டிடங்கள் படிப்படியாக பழங்கதையாக மறைந்தும் போகலாம் என்றும் சிலர் கணிக்கிறார்கள்.