எத்தியோப்பிய பச்சை மாமிச விருந்து: அறுசுவையா? ஆபத்தா?

சமைக்காத பச்சை மாமிசம் என்பது எத்தியோப்பியர்களின் விருப்ப உணவு.

ஆனால் அது ஆபத்தானது என்று சுகாதார அதிகாரிகள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

உணவு விடுதிகள் முதல் கொண்டாட்ட விருந்துகள் வரை பச்சை மாமிச உணவு எத்தியோப்பியாவில் மிகவும் பிரபலம்.

இந்த பழக்கம் எப்படி தோன்றியது என்பது குறித்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட செய்திகள் இல்லை.

போர்க்காலத்தில் இராணுவத்தினர் சமைக்க முடியாமல் பச்சை மாமிசம் சாப்பிட நேர்ந்ததே இந்த பழக்கம் உருவாக காரணமாக இருக்கலாமென கருதப்படுகிறது.