புறாவிடு தூது: காற்றின் மாசைக் குறைக்க உதவுமா?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

புறாவிடு தூது: காற்றின் மாசைக் குறைக்க உதவுமா?

நகரங்களின் பொதுப் பூங்காக்களில் புறாக்களின் அட்டகாசம் பலருக்கு கோபத்தை தந்திருக்கலாம்.

ஆனால் அந்த புறாக்கள் நகரின் காற்று மாசைக்குறைக்க உதவப்போகின்றன என்பதை அறிந்தால் அந்த கோபம் குறையலாம்.

ஒரு காலத்தில் காதலுக்கு தூதுபோன புறாக்களை காற்று மாசடைதலைத் தடுக்க இப்போது விஞ்ஞானிகள் பயன்படுத்த திட்டமிடுகின்றனர்.

நெரிசல் மிகுந்த நகர கட்டிடங்களுக்கு மேலே காற்றின் தரத்தை அறிய புறாக்களை விஞ்ஞானிகள் பயன்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர்.