உயிரை வாட்டும் தொடர் தலைவலிக்கு என்ன மருந்து?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

உயிரை வாட்டும் தொடர் தலைவலிக்கு என்ன மருந்து?

தொடர் தலைவலி என்பது பலருக்கு ஒரு தீராத பிரச்சினை.

வலியை தற்காலிகமாகவேனும் தவிர்த்துக்கொள்ள அவர்கள் எதுவும் செய்ய தயாராக இருப்பார்கள்.

சிலர் இதனால் தற்கொலை செய்துகொள்வதும் உண்டு. தலையை சுவரில் இடிப்பது, தலையில் பொருட்களை அடிப்பது எல்லாம் பலனில்லாத வழிகள்.

அதற்கு ஒரு வழிகாண முயல்கிறது லண்டன் கிங்ஸ் கல்லூரி மருத்துவமனை.