இதுதான் உயிர் காக்கும் கூ வகை
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நீர்ம நிலையிலும், திடப் பொருளாய் உயிர் காக்கும் கூ

நீர்ம நிலையிலும், திடப் பொருளாய் செயலாற்றி உயிர் காக்கும் கூ பற்றி விவரிக்கும் காணொளி

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :

தொடர்புடைய தலைப்புகள்