லண்டனில் செயல்படும் உலகின் முதல் நிலத்தடி விவசாயப் பண்ணை
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

லண்டனில் செயல்படும் உலகின் முதல் நிலத்தடி விவசாயப் பண்ணை

லண்டனின் நிலத்துக்கடியில் நடக்கும் ஒரு வித்தியாசமான நுண்ணிய-புரட்சியை விளக்கும் காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :