ஆரோக்கியமான நகங்களையும் கேசத்தையும் பெறுவது எப்படி? (காணொளி)

ஆரோக்கியமான நகங்களையும் கேசத்தையும் பெறுவது எப்படி? (காணொளி)

உங்கள் முடி ஆரோக்கியமாக இருக்க பல வகையான ஊட்டச்சத்துகள் தேவை. ஆனால், நகங்களைப் பற்றிய கதைகளை நம்பாதீர்கள்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: