சீனா: சோகத்தில் முடிந்த திருட்டு முயற்சி

சீனா: சோகத்தில் முடிந்த திருட்டு முயற்சி

சீனாவின் இரு திருடர்கள் ஒன்றாக ஒரு ஒரு கடையை உடைத்து திருட முனைந்தார்கள். ஆனால், எதிர்பாரா விதமாக அவர்களின் முயற்சி சோகத்தில் முடிந்தது.

அவர்களுக்கு என்ன ஆனது என்பது இந்தக் காணொளியில் உள்ளது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :