காற்றிலிருந்து தண்ணீரை பெற முடியுமா? - கிளிக் தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சி

காற்றிலிருந்து தண்ணீரை பெற முடியுமா? - கிளிக் தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சி

உலகமே எதிர் கொள்ளும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க வழிவகுக்கும் தொழில்நுட்பம், கட்டுமான பணிகளில் பயன்படும் ரோபாட்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை இங்கே காணலாம்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :