கிளிக் தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சி - தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு மாற்றாக செயல்படும் ட்ரோன்கள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு மாற்றாக செயல்படும் ட்ரோன்கள்

அறுவை சிகிச்சைகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ரோபோக்கள், பிரம்பிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் செயற்கை கால்கள், தீயணைப்பு வீரர்களை விட சிறப்பாக செயல்படும் ட்ரோன்கள் போன்ற பல்வேறு செய்திகளை உள்ளடக்கிய இந்த வார கிளிக் தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சி.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :