நீங்கள் குடிக்கும் விஸ்கி ஒரிஜினலா? போலியா?

நீங்கள் குடிக்கும் விஸ்கி ஒரிஜினலா? போலியா?

மதிப்புக்குன்றாத ஸ்காட்ச் விஸ்கி என விற்கப்படுபவைகளில் போலிகள் இருப்பது குறித்த கவலைகள் வளர்ந்தன. அரிதான விஸ்கி என விற்கப்படுபவைகளின் உண்மை தன்மை மீது சந்தேகங்கள் எழுந்தன. நீங்கள் குடிக்கும் விஸ்கி ஒரிஜினலா? போலியா?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: