நம் பணியை இனி இந்த ரோபோக்கள் செய்யும்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

ரோபோ மயம்: குழந்தை வளர்ப்பு முதல், செய்திவாசிப்பு வரை செய்யும் எந்திரன்கள்

எந்திரன். குழந்தைகள் பள்ளியை நடத்த வேண்டுமா அல்லது செய்தி வாசிக்க வேண்டுமா அல்லது உடல் நலம் குன்றியவர்களை பராமரிக்க வேண்டுமா? இனி எல்லாம் ரோபோ மயம்தான்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :