உடலுறவில் உச்சநிலை: தந்த்ரா முறை குறித்து பயிற்சியளிக்கும் சிங்கப்பூர் பெண்

உடலுறவில் உச்சநிலை: தந்த்ரா முறை குறித்து பயிற்சியளிக்கும் சிங்கப்பூர் பெண்

செக்ஸ் இங்கு பலருக்கு தடைசெய்யப்பட்ட வார்த்தை. ஆசியாவில் சொல்லவே வேண்டாம். செக்ஸ் என்ற வார்த்தையே இங்கு தீட்டு. இங்கு ஒரு பெண் தந்த்ரா குறித்து பயிற்சி தருகிறார்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: