ருவாண்டா: ஏரிக்கு அடியில் மீத்தேன் - இப்படித்தான் எடுக்கிறது இந்த ஆப்ரிக்க தேசம்

ருவாண்டா: ஏரிக்கு அடியில் மீத்தேன் - இப்படித்தான் எடுக்கிறது இந்த ஆப்ரிக்க தேசம்

“சாம்பெயின் பாட்டிலை திறக்கும் போது ஏற்படும் மாற்றத்தைப் போன்ற விளைவு தான் இங்கும் ஏற்படுகிறது. தண்ணீரை மேலே செல்ல நீங்கள் அனுமதிக்கும்போது அல்லது வேறுவிதமாக சொன்னால், ஏரியின் அழுத்தத்தால் உந்தப்படும்போது, தண்ணீர் மேலே வருகிறது,”

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: