ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

டி.ரெக்ஸ் டைனோசார்கள் பிரம்மாண்ட விலங்குகளாக உருவானதெப்படி?

  • 17 மார்ச் 2016

பூமியில் வாழ்ந்த மூர்க்கமான டைனோசார் டைரோனசோரஸ் ரெக்ஸ். சுருக்கமாக டி ரெக்ஸ் டைனோசார் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

சுமார் ஆறரை கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த பிரம்மாண்ட விலங்குகள் இவை.

இவை எப்படி இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான டைனோசார்களாகவும், மூர்க்கமானவையாகவும் உருவாயின என்பது இதுவரை புரியாத புதிராக இருந்தது.

ஆனால் தற்போது எடின்பரா பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் டி ரெக்ஸ் டைனோசார்களின் சிறு வடிவ முன்னோர்களை கண்டுபிடித்து இந்த புதிருக்கு விடை கண்டிருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள்.

அதை விளக்கும் காணொளி