பிசிசிஐயின் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த பின்னர் தடுமாறுகிறதா மகளிர் கிரிக்கெட்?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பிசிசிஐயின் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த பின்னர் தடுமாறுகிறதா மகளிர் கிரிக்கெட்?

மகளிர் கிரிக்கெட்டின் நிலை மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்தும், தனக்கு கிடைத்த விருது குறித்தும், பிசிசிஐயின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்றுள்ள சாந்தா ரங்கசாமி பிபிசி தமிழோசையிடம் உரையாடினார்.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்