உபகரணம் இல்லாமல் நீருக்கடியில் ஐந்து நிமிடம் இருக்கும் பெண்கள்

உபகரணம் இல்லாமல் நீருக்கடியில் ஐந்து நிமிடம் இருக்கும் பெண்கள்

உலகம் முழுவதுள்ள ஃபிரீ-டைவர்ஸ் எனப்படும் முக்குளித்தல் செய்பவர்களுக்கான தலைமையகமாக எகிப்தின் கிழக்கு கடலோரப் பகுதி விளங்குகிறது.

"உபகரணமின்றி நீரில் மூழ்கி முக்குளிக்கும்போது நீங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிடுவீர்கள். நீங்கள் உலகம், கடல், உயிரை மட்டுமே உணருவீர்கள்" என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :