மேரி கோம்: BBC Indian Sportswoman of the year விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்

மேரி கோம்: BBC Indian Sportswoman of the year விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்

BBC Indian Sportswoman of the year விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்.

செய்தியாளர்: ருஜூதா லுக்துக்கே

ஒளிப்பதிவாளர்கள்: பிரேம் பூமிநாதன், நேஹா ஷர்மா

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: