இந்திய விளையாட்டு வீராங்கனைகள் இதுவரை வென்றுள்ள பதக்கங்கள் எத்தனை?

BBC Sportswomen of the year

1951-ஆம் ஆண்டு முதல், இந்திய விளையாட்டு வீராங்கனைகள் மொத்தமாக 698 பதக்கங்களை, சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகளில் பெற்றுள்ளனர்.

பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை குறித்த பிபிசியின் ஆய்வில், 2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரையில், இந்திய வீராங்கனைகள் 201 தங்கம், 240 வெள்ளி மற்றும் 257 வெண்கலம் வென்றுள்ளனர்.

இதுவரை இந்திய வீராங்கனைகள் எந்த துறையில் சிறப்பாக விளையாடியுள்ளார்கள்?

ஆசிய போட்டிகளிலேயே பெரும்பாலான பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. 1951-ஆம் ஆண்டு முதல், இந்திய வீராங்கனைகள் மொத்தமாக 206 பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.

ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கின்றன. கடந்த 2014 மற்றும் 2018ல் நடைபெற்ற விளையாட்டுகளில் இந்திய வீராங்கனைகள் 67 பதக்கங்களை பெற்றுள்ளனர்.

பட மூலாதாரம், Getty Images

201 தங்கம்

240 வெள்ளி

257 வெண்கலம்

காமன்வெல்த் போட்டிகளிலும் இந்திய வீராங்கனைகள் பல வரலாற்று சாதனைகள் செய்துள்ளார்கள். 1978-ஆம் ஆண்டின் காமன்வெல்த் விளையாட்டுகளில் தொடங்கி, இதுவரை அவர்கள் மொத்தமாக 160 பதக்கங்களை பெற்றுள்ளனர்.

காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பெற்ற தங்கப் பதக்கங்கள் மட்டும், மற்ற போட்டிகளில் பெற்ற தங்கப் பதக்கங்களைவிட அதிகம். இந்திய வீராங்கனைகள் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இதுவரை, 58 தங்கம், 61 வெள்ளி மற்றும் 38 வெண்கலம் வென்றுள்ளார்கள்.

குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை கிளிக் செய்து, அந்த ஆண்டிற்கான பதக்க விவரங்களை பாருங்கள்

எந்த விளையாட்டில் அதிக பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன?

பட மூலாதாரம், Getty Images

தடகளம், துப்பாக்கி சுடுதல், அம்பு எய்தல் ஆகியவற்றில் இந்தியாவிற்கு அதிக பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இந்தியப் பெண்கள் தடகளத்தில் 156, துப்பாக்கி சுடுதலில் 137, மல்யுத்தத்தில் 73 பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளனர்.

பேட்மிண்டன் (70), ஹாக்கி (10), எய்தல் (65), குத்துச் சண்டை (45) ஆகிய முக்கியப் போட்டிகளில் இந்தியப் பெண்கள் பதக்கப் பட்டியலில் முன்னிலையில் இருந்தனர்.

அனைத்து விருது பெற்ற வெற்றியாளர்கள்

§ மொத்த நபர்(கள்)
 • Deepika Kumari

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2014

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2020

  Bronze: Archery World Cup, Istanbul, 2015

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2015

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2015

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2016

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2016

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2017

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2017

  Gold: Archery World Cup, Medellin, 2017

  Bronze: Archery World Cup, Medellin, 2017

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2017

  Bronze: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2019

  Silver: Archery World Cup, Wroclaw, 2019

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2020

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2020

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2020

  Bronze: Archery World Cup, Bangkok, 2021

  Gold: Archery World Cup, Salt Lake City, 2022

  Silver: Archery World Cup, Istanbul, 2015

  Silver: Archery World Cup, Tokyo, 2016

  Silver: Archery World Cup, Paris, 2017

  Silver: Archery World Cup, Mexico City, 2019

  Bronze: Archery World Cup, Samsun, 2022

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Turin, 2015

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Copenhagen, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: World Youth Archery Championship, Legnica, 2015

 • P.T.Usha

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Gold: Asian Championships, Kuwait, 1987

  Silver: Asian Championships, Kuwait, 1987

  Bronze: Asian Championships, Jakarta, 1989

  Gold: Asian Championships, Jakarta, 1989

  Gold: Asian Summer Games, Seoul, 1990

  Silver: Asian Summer Games, Seoul, 1990

  Gold: Asian Championships, Singapore, 1991

  Silver: Asian Championships, Singapore, 1991

  Gold: Asian Championships, Delhi, 1993

  Silver: Asian Championships, Delhi, 1993

  Silver: Asian Summer Games, Beijing, 1994

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

  Bronze: Asian Championships, Fukuoka, 2002

  Gold: Asian Championships, Fukuoka, 2002

  Silver: Asian Championships, Fukuoka, 2002

 • Anjali Bhagwat

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Championships, Auckland, 2003

  Silver: Commonwealth Championships, Auckland, 2003

  Gold: Commonwealth Championships, England, 2005

  Silver: Commonwealth Championships, England, 2005

  Silver: Shooting World Cup, Atlanta, 2006

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Shooting World Cup, Munich, 2006

  Silver: Shooting World Cup, Sydney, 2006

  Gold: Shooting World Cup, Fort Benning, 2007

  Gold: Shooting World Cup, Milan, 2007

  Bronze: Shooting World Cup, Sydney, 2008

  Gold: Commonwealth Championships, Melbourne, 2009

  Silver: Commonwealth Championships, Melbourne, 2009

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • P. V. Sindhu

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Youth Games, Douglas, 2015

  Bronze: Asian Junior Championships, Lucknow, 2015

  Gold: Asian Junior Championships, Gimcheon, 2016

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Guangzhou, 2017

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Copenhagen, 2018

  Bronze: Uber Cup, Delhi, 2018

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Uber Cup, Kunshan, 2020

  Silver: Summer Olympics, Rio Di Janeiro, 2020

  Silver: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Glasgow, 2021

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Nanjing, 2022

 • Ashwini Ponnappa

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: South Asian Games, Dhaka, 2014

  Silver: South Asian Games, Dhaka, 2014

  Bronze: Asian Championships, Gimcheon, 2014

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, London, 2015

  Bronze: Uber Cup, Delhi, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Bronze: Uber Cup, Kunshan, 2020

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Laishram Bombayla Devi

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Archery World Cup, Dovar, 2011

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2013

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2014

  Bronze: Archery World Cup, Istanbul, 2015

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2015

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Turin, 2015

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2016

  Gold: Archery World Cup, Medellin, 2017

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2017

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Medellin, 2018

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2020

 • Jwala Gutta

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: South Asian Games, Colombo, 2010

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, London, 2015

  Bronze: Uber Cup, Delhi, 2018

  Bronze: Asian Championships, Gimcheon, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Gold: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Bronze: Uber Cup, Kunshan, 2020

 • Heena Sidhu

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Shooting World Cup, Beijing, 2013

  Gold: Shooting World Cup, New Delhi, 2018

  Silver: Shooting World Cup, Fort Benning, 2018

  Gold: ISSF Shooting World Cup Final, Munich, 2017

  Gold: ISSF Shooting World Cup Final, Munich, 2021

 • Mary Kom

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Bronze: Summer Olympics, London, 2016

  Silver: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Scranton , 2005

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Podolsk, 2006

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Podolsk, 2009

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, New Delhi, 2010

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Ningbo City, 2012

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Bridgetown, 2014

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, New Delhi, 2022

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Ulan-Ude, 2023

 • Sakshi Malik

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Junior Championships, Manila, 2013

  Bronze: World Junior Championships, Budapest, 2014

  Gold: Asian Junior Championships, Almaty, 2016

  Bronze: Commonwealth Championships, Johanesburg, 2017

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Bronze: Asian Championships, Doha, 2019

  Bronze: Summer Olympics, Rio Di Janeiro, 2020

  Silver: Asian Championships, Delhi, 2021

  Gold: Commonwealth Championships, Johanesburg, 2021

  Bronze: Asian Championships, Bishkek, 2022

  Bronze: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Vinesh Phogat

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: WORLD WrestlingCHAMPIONSHIP, Strathcona, 2016

  Bronze: Asian Championships, Delhi, 2017

  Silver: Youth WrestlingChampionship, Johanesburg, 2017

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Championships, Doha, 2019

  Bronze: Asian Championships, Bangkok, 2020

  Silver: Asian Championships, Delhi, 2021

  Silver: Asian Championships, Bishkek, 2022

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Gold: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Alka Tomar

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Bronze: World WrestlingChampionship, Guangzhou, 2010

  Bronze: Asian WrestlingChampionship, Delhi, 2007

  Silver: Commonwealth WrestlingChampionship, London, 2007

  Gold: Commonwealth WrestlingChampionship, Cape Town, 2009

  Silver: Asian WrestlingChampionship, Wuhan, 2009

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Gold: Commonwealth WrestlingChampionship, Jalander, 2013

  Bronze: Asian WrestlingChampionship, Pattaya, 2013

  Bronze: Asian WrestlingChampionship, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth WrestlingChampionship, Melbourne, 2015

 • Dutee Chand

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Championships, Pune, 2017

  Gold: Asian Junior Athletics Championships, Taipei, 2018

  Bronze: Asian Indoor Athletics Championships, Doha, 2020

  Bronze: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Bronze: Asian Championships, Bhubaneshwar, 2021

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Apurvi Chandela

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Bronze: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Bronze: Shooting World Cup, Changwon, 2019

  Gold: Shooting World Cup, Munich, 2023

  Gold: Shooting World Cup, New Delhi, 2023

  Gold: Shooting World Cup, Rio de Janeiro, 2023

  Silver: Shooting World Cup, Munich, 2023

  Silver: Shooting World Cup, Munich, 2019

  Silver: World Shooting Championship, Changwon, 2022

 • Jyothi Surekha

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2022

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2022

  Bronze: Archery World Cup, Salt Lake City, 2022

  Silver: Archery World Cup, Berlin, 2022

  Bronze: Archery World Cup, Berlin, 2022

  Silver: Archery World Cup, Samsun, 2022

  Bronze: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, s-Hertogenbosch, 2023

 • Sania Mirza

  Tennis
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Dola Banerjee

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Bronze: Archery World Cup, Santo Domingo, 2013

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2013

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2014

  Gold: Archery World Cup, Dovar, 2011

  Bronze: Archery World Cup, Dovar, 2011

  Gold: Archery World Cup, Dubai, 2011

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Joshna Chinappa

  Squash
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: South Asian Games, India, 2020

  Gold: Asian Individual Championships, Chennai, 2021

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Manu Bhaker

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Gold: Shooting World Cup, Guadalajara, 2022

  Gold: Summer Youth Games, Buenos Aires, 2022

  Gold: Shooting World Cup, Beijing, 2023

  Gold: Shooting World Cup, Munich, 2023

  Gold: Shooting World Cup, New Delhi, 2023

  Gold: Shooting World Cup, Rio de Janeiro, 2023

 • Rahi Sarnobat

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Bronze: Shooting World Cup, Fort Benning, 2015

  Gold: Shooting World Cup, Changwon, 2017

 • Saina Nehwal

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Jakarta, 2019

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Glasgow, 2021

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Bronze: Summer Olympics, London, 2016

 • Anju Bobby George

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Bronze: World Championships, Paris, 2007

  Gold: Asian Championships, Incheon, 2009

  Gold: World Athletics Final, Monte Carlo, 2009

  Gold: South Asian Games, Colombo, 2010

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Asian Championships, Amman, 2011

 • Anjum Moudgil

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Shooting World Cup, Guadalajara, 2022

  Bronze: Shooting World Cup, Rio de Janeiro, 2023

  Gold: Shooting World Cup, Beijing, 2023

  Gold: Shooting World Cup, Munich, 2023

  Silver: Shooting World Cup, Changwon, 2022

 • Annu Raj Singh

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Championships, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Championships, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Silver: Shooting World Cup, Fort Benning, 2015

  Bronze: Commonwealth Championships, Brisbane, 2021

 • Geeta Phogat

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Championships, Pune, 2017

  Gold: Asian Junior Athletics Championships, Taipei, 2018

  Bronze: Asian Indoor Athletics Championships, Doha, 2020

  Bronze: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Bronze: Asian Championships, Bhubaneshwar, 2021

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Tejaswini Sawant

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Bronze: Shooting World Cup, Munich, 2013

 • Anita Sheoran

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Bronze: Commonwealth Championships, Stellenbosch, 2009

  Bronze: Asian Championships, Jeju city, 2012

  Silver: Commonwealth Championships, Jalander, 2013

  Silver: Commonwealth Championships, Melbourne, 2015

  Silver: Commonwealth Championships, Johannesburg, 2017

  Bronze: Asian Championships, Bangkok, 2020

 • Babita Kumari

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Championships, Jalander, 2013

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Championships, Melbourne, 2015

  Bronze: WORLD WrestlingCHAMPIONSHIP, Strathcona, 2016

  Bronze: Asian Championships, Delhi, 2017

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Dipika Pallikal

  Squash
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Deepa Malik

  Para Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Guangzhou, 2014

  Silver: IPC World Championships, Christchurch, 2015

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2018

  Silver: Paralympics, Rio Di Janeiro, 2020

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Kunjarani Devi

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Beijing, 1994

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Manasi Joshi

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Abhilasha Mhatre

  Kabaddi
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: South Asian Games, Sri Lanka, 2010

  Gold: Kabaddi World Cup, Patna, 2016

  Gold: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Gold: Asian Kabaddi Championship, Gorgan, 2021

 • Manjeet Kaur

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Mouma Das

  Table Tennis
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Rimil Buriuly

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2013

  Gold: Archery World Cup, Medellin, 2017

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2017

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Copenhagen, 2019

 • Swuro Chekrovolu

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Archery World Cup, Dovar, 2011

  Bronze: Archery World Cup, Istanbul, 2015

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2015

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2016

 • Trisha Deb

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2017

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2018

  Silver: Archery World Cup, Berlin, 2022

 • Anisa Sayyed

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

 • Annu Rani

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2020

  Bronze: Asian Championships, Bhubaneshwar, 2021

 • Aparna Lalji Popat

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Kuala Lumpur, 2002

  Silver: Commonwealth Games, Kuala Lumpur, 2002

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Ashwini Akkunji

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Geeta Zutshi

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Bangkok, 1982

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 1982

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

 • Hima Das

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Gold: World U20 Championships, Tampere, 2022

 • Jennitha Anto Kanickai

  Chess
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Gold: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Jyoti Kullu

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • K.M.Beenamol

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2006

 • Kavita Devi

  Kabaddi
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Kutty Saramma

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Beijing, 1994

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

 • Manika Batra

  Table Tennis
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Manjudha Soy

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Archery World Cup, Santo Domingo, 2013

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2017

  Silver: Archery World Cup, Porec, 2010

 • Mehuli Ghosh

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Bronze: Shooting World Cup, Guadalajara, 2022

  Silver: Summer Youth Games, Buenos Aires, 2022

  Silver: WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIP ISSF, Changwon, 2022

 • Muskan Kirar

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2022

  Silver: Archery World Cup, Berlin, 2022

  Bronze: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, s-Hertogenbosch, 2023

 • Neelam Sethi laxmi

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Parul Parmar

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2018

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2018

  Gold: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Shiny Wilson

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Seoul, 1990

  Silver: Asian Summer Games, Seoul, 1990

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

 • Soma Dutta

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Seoul, 1990

  Bronze: Asian Summer Games, Beijing, 1994

  Bronze: Shooting World Cup, Seoul, 1990

  Silver: Shooting World Cup, Seoul, 1990

 • Suma Shirur

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Sunita Rani

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Bronze: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2006

 • Amandeep Kaur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Angel Mary Joseph

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 1982

  Bronze: Asian Championships, Tokyo, 1983

 • Aruna Mishra

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: World Boxing Championship, New Delhi, 2010

  Gold: Asian Championships, Hisar, 2007

  Silver: Asian Championships, Kaohsiung, 2009

 • Avneet Kaur Sidhu

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

 • Bobby Aloysius

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Silver: Asian Championships, Colombo, 2006

  Silver: Afro-Asian Championships, Hyderabad, 2007

 • Chanu Saikhom Mirabai

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Gold: World Championships, Anaheim , 2021

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

 • Chitra Soman

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Christine Brown

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Manila , 1958

  Gold: Asian Summer Games, Manila , 1958

  Bronze: Asian Summer Games, Tokyo, 1962

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: World Youth Archery Championship, Legnica, 2015

 • Geetika Jakhar

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

 • Helen Mary

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Jhano Hansdah

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Archery World Cup, Santo Domingo, 2013

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Silver: Archery World Cup, Porec, 2010

 • Jyotirmoyee Sikdar

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

 • Kanwal Singh

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Bronze: Commonwealth Games, Edmonton, 1982

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2006

 • Karnam Malleswari

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1998

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Bronze: Summer Olympics, Sydney, 2004

 • Krishna Poonia

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Laishram Monika Devi

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Silver: Shooting World Cup, Granada, 2017

 • Lajja Goswami

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Silver: Shooting World Cup, Granada, 2017

 • Laxmirani Majhi

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2020

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Copenhagen, 2019

 • M.D.Valsamma

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Gold: Asian Summer Games, Seoul, 1990

 • Mamta Kharab

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Mary D'Souza

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1955

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1955

  Gold: Asian Summer Games, Manila , 1958

 • Navjot Kaur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2017

 • Neelam Jaswant Singh

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Pooja Dhanda

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Summer Youth Games, Singapore, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Bronze: World WrestlingChampionship, Budapest, 2022

 • Poulomi Ghatak

  Table Tennis
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Prasmita Mangaraj

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Pratima Kumari

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Purvasha Sudhir Shende

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2018

  Silver: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

 • Rani Rampal

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2018

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2017

 • Rose Kutty

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Beijing, 1994

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

 • Saba Anjum

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Sanamacha Chanu

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2008

 • Seema Antil

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Seema Punia

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

 • Shailaja Pujari

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2008

 • Shreyasi Singh

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Shweta Chaudhary

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Soma Biswas

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2010

 • Sonia Rai

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Bronze: Shooting World Cup, Resende, 2010

 • Stephie D'Souza

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Manila , 1958

  Bronze: Asian Summer Games, Tokyo, 1962

  Silver: Asian Summer Games, Tokyo, 1962

 • Sunaina Sunaina

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2008

 • Surinder Kaur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Venkata Pusarla

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Ami Ghia

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Bronze: Commonwealth Games, Edmonton, 1982

 • Anaka Alankamony

  Squash
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2018

 • Anuja Jung

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Aparajitha Balamurukan

  Squash
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2018

 • Asunta Lakra

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Ayonika Paul

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Bronze: Shooting World Cup, Maribor, 2018

 • Barbara Webster

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1955

 • Chhotu Loura

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: World Boxing Championship, New Delhi, 2010

  Bronze: World Boxing Championship, Ningbo City, 2012

 • Deep Grace Ekka

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Deepika Thakur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Devanshi Satija

  Para Aquatics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Dipa Karmakar

  Gymnastics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

 • Divya Dhayal

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2021

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2022

 • Divya Kakran

  Wrestling
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Bronze: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Elizabeth Davenport

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Tokyo, 1962

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 1966

 • Gagandeep Kaur

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2017

 • Humpy Koneru

  Chess
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2010

 • J.J.Shobha

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Busan, 2006

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

 • Jayanti Behra

  Para Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Jincy Phillip

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2006

 • Jyotsana Kumari

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2006

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2009

 • Kanishri Raju

  Chess
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Kanti Baa

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Karamjyoti

  Para Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2018

 • Kavita Devi Chahal

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Bridgetown, 2014

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Qinhuangdao, 2016

 • Kavita Devi Raut

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

 • Laishram Sarita Devi

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2009

 • Lalremsiami

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Silver: Summer Youth Games, Buenos Aires, 2022

 • Lilima Minz

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Lily Chanu Paonam

  Archery
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2017

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2018

 • Lovlina Borgohain

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, New Delhi, 2022

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Ulan-Ude, 2023

 • Madhurika Suhas Patkar

  Table Tennis
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Mamatha Poojary

  Kabaddi
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2018

 • Mandeep Kaur

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Manjinder Kaur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Marita Tirkey

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

 • Megha Chakrobarty

  Chess
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Monika Malik

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Mrunali Prakash Pande

  Chess
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • N. Sikki Reddy

  Badminton
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Namita Toppo

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Navneet Kaur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2017

 • O.P. Jaisha

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

 • Padmini Thomas

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

 • Pinki Pramanik

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Poonam Rani

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2017

 • Preeja Sreedharan

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

 • Prem Maya Sonir

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1986

 • Priyanka

  Kabaddi
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Punam Yadav

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Radha Venkatesh

  Para Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2022

 • Raj Kumari

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Rajbir Kaur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1986

 • Rajwinder Kaur

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Razia Zaidi

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1990

 • Ritu Rani

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

 • Roopa Unikrishnan

  Shooting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Commonwealth Games, Victoria, 1998

  Gold: Commonwealth Games, Kuala Lumpur, 2002

 • Roshan Mistry

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

 • S.Omana Kumari

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1986

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1990

 • Sanggai Maimom

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

 • Sanjita Khumukcham

  Weightlifting
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2022

 • Savita Punia

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2018

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Shamini Kumaresan

  Table Tennis
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Sini Jose

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2014

 • Sita Gussain

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2002

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2006

 • Sonia Chahal

  Boxing
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Silver: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Astana, 2020

  Silver: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, New Delhi, 2022

 • Subhadra Pradhan

  Hockey
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2010

 • Sudha Singh

  Athletics
  தங்கம்
  வெள்ளி
  வெண்கலம்

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2014

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2022

 • Suman Bala

  Hockey