மறைந்த யானைக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய யானை கூட்டம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இறந்த யானைக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய யானை கூட்டம்

இலங்கையில் மறைந்த யானை ஒன்றுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய யானை கூட்டத்தின் செயல் பலரையும் நெகிழ வைத்துள்ளது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :