இலங்கையில் புறக்கணிக்கப்படும் தமிழ் மொழி

இலங்கையில் புறக்கணிக்கப்படும் தமிழ் மொழி

இலங்கையில் புறக்கணிக்கப்படும் தமிழ் மொழி. சிங்களம், ஆங்கிலம், சீனம் ஆகிய மொழிகள் பெயர் பலகைகளில் காணப்படுகின்றன. தமிழைக் காணவில்லை.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :