வெள்ளம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

மட்டக்களப்பு வெள்ளக் காட்சிகள்

கடும் மழையால் கிழக்கு இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கையும், அதனால் பொதுமக்கள் தற்காலிக கூடங்களில் தங்க நேர்ந்துள்ளதையும் காட்டும் காட்சிகள்.

இந்த ஒளிக்கீற்றில் ஒலி வர்ணனை இல்லை.