காணமல் போனவர்கள் பிரச்சனை : அத்தாட்சி பத்திரம் தர அரசு ஒப்புதல்

இலங்கையில், பல தசாப்தங்களாக நடந்த இனமோதல் காரணமாக ஏற்பட்ட அரசியல் கொந்தளிப்பின் போது காணாமல் போனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு சான்றிதழ்கள் வழங்கம் திட்டத்துக்கு இலங்கை அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

ஆயிரக்கணக்காண மக்கள் மார்க்சிஸிஸ்ட் எழுச்சியின் போதும் மற்றும் உள்நாட்டுப் போர் காலங்களிலும் காணாமல் போயுள்ளனர்.

பலர் இன்னும் கணக்கில் வரவில்லை.இவர்களில் பலர் தமிழர்கள். இந்த சான்றிதழ்கள், காணமல் போனவர்களின் குடும்பத்தினர் அவர்களது சொத்தை மாற்றுவது,, முடக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கை திறந்து பயன்படுத்துவது போன்ற யதார்த்தமான காரியங்களைச் செய்ய உதவும்.

இந்த வரைவு சட்டம் நாடாளுமன்றத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வேண்டும்.