ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

இலங்கையில் இளைஞர்களிடம் உரையாற்றிய ஐ.நா. பொதுச் செயலர் (காணொளி)

  • 1 செப்டம்பர் 2016

ஐ.நா. பொதுச் செயலர் பான் கி மூன், மூன்று நாள் பயணமாக இலங்கை சென்றுள்ளார். வியாழக்கிழமை கால் நகருக்குச் சென்ற அவர், இளைஞர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.