சிரஞ்சீவி

 1. முரளிதரன் காசி விஸ்வநாதன்

  பிபிசி தமிழ்

  SyeRaaNarasimhaReddy

  வரலாற்றுத் திரைப்படங்களை எடுக்கும்போது அதற்கு ஒரு காவியத் தன்மை கொடுப்பதற்காக நிஜமாக நடந்த கதையில் சில மாற்றங்களைச் செய்வதுண்டு. இந்தப் படத்திலும் அவையெல்லாம் உண்டு.

  மேலும் படிக்க
  next