பணவீக்கம்

 1. அருணோதய் முகர்ஜி

  பிபிசி

  வீழ்ந்த இந்திய பொருளாதாரம் 2020ஆம் ஆண்டிலாவது மீளூமா?

  உணவுப் பொருள்கள் மீதான பணவீக்கம் சுமார் 6 ஆண்டு கால உச்சத்தைத் தொட்டிருக்கிறது. டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி வணிக அமைச்சகம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, மார்ச் மாதத்துக்குப் பிறகு வெங்காயத்தின் விலை 400 சதவீதத்துக்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது.

  மேலும் படிக்க
  next