ஊபர்

  1. 2017ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஊபர் ஈட்ஸ் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது.

    இந்த முடிவு காரணமாக உபெர் ஈட்ஸ் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு வேலையிழப்பு ஏற்படுமா என்பது குறித்து தெளிவாக தெரியவில்லை.

    மேலும் படிக்க
    next