ஹசன் ரூஹானி

  1. இரான்-அமெரிக்கா

    இரான் மீது தாக்குதல் நடைபெற்று, எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்தால், இந்தியாவிற்கும் இந்தியாவின் கனவான ஐந்து டிரில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பொருளாதாரத்திற்கும் சிக்கல் ஏற்படும்.

    மேலும் படிக்க
    next