சோமாலியா

 1. அமெரிப் பனிப்படலம்

  "அண்டார்டிகா பனிப்பாறைகள் குறித்து நாம் கவலை கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும் இந்த குறிப்பிட்ட பனிப்பாறைகள் குறித்து நாம் கவலை கொள்ள வேண்டாம்." என ஃபிரிக்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

  மேலும் படிக்க
  next
 2. இது 1992-இல் படம்பிடிக்கப்பட்ட பாலேடோக்லே முகாம்

  தங்களின் கூட்டு வான்வழி தாக்குதல்களுக்கு பதில் நடவடிக்கையாக அண்மைய காலங்களில், நாட்டின் தலைநகரான மொகதீஷுவில் பதில் தாக்குதல்களை அல்-ஷபாப் நடத்துவதாக சோமாலியா கூறுகிறது.

  மேலும் படிக்க
  next