டக்ளஸ் தேவானந்தா

 1. ரஞ்சன் அருண் பிரசாத்

  பிபிசி தமிழுக்காக

  டக்ளஸ் தேவானந்தா

  சில கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் இந்திய மீனவர்களை இலங்கை கடற்பரப்பிற்குள் பிரவேசித்து, கடற்றொழிலில் ஈடுபடுவதற்கான அனுமதியை வழங்கும் வகையில் இந்த யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, பிபிசி தமிழுக்கு தெரிவித்தார்.

  மேலும் படிக்க
  next
 2. ரஞ்ஜன் அருண் பிரசாத்

  பிபிசி தமிழுக்காக, கொழும்பில் இருந்து

  டக்ளஸ் தேவானந்தா

  "இந்திய - இலங்கை ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக இலங்கை நடைமுறைப்படுத்தும் பட்சத்தில், இலங்கை தமிழர் பிரச்சனையை மிக இலகுவாக தீர்க்க முடியும்."

  மேலும் படிக்க
  next