யுவராஜ் சிங்

  1. Video content

    Video caption: பொல்லார்டு ஒரு ஓவரில் 6 சிக்ஸ் அடித்து அதிரடி: யுவராஜ் சாதனை மீண்டும் நிகழ்த்தப்பட்டது

    பொல்லார்டு ஒரு ஓவரில் 6 சிக்ஸ் அடித்து அதிரடி: யுவராஜ் சாதனை மீண்டும் நிகழ்த்தப்பட்டது