பிரயாக்ராஜ்

  1. கிராமம் மாதிரிப் படம்

    ஊரிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள ஒதுக்குப்புறத்தில் அவர்களை தங்குமாறு கிராமத்தினர் தெரிவிக்க, ஊருக்கு வெளியே அவரது குடும்பத்தினர் ஒரு குடிசை போட்டு தங்கினர். ஆனால் அவர் தனது உடல்நிலையை பராமரிக்க தேவையான எந்த வசதியும் செய்யவில்லை.

    மேலும் படிக்க
    next