ராபர்ட் முகாபே

  1. Video content

    Video caption: யார் இந்த ராபர்ட் முகாபே?
  2. ராபர்ட் முகாபே

    ஜிம்பாப்வே விடுதலை பெற்றபின் நாயகனாக அந்நாட்டு மக்களால் கொண்டாடப்பட்ட முகாபே தனது ஆட்சியின் இறுதி காலத்தில் ஊழல் மிக்க சர்வாதிகாரியாகப் பார்க்கப்பட்டார்.

    மேலும் படிக்க
    next