ராம்விலாஸ் பாஸ்வான்

  1. நிதிஷ்

    பிகாரில் யாராலும் அசைக்க முடியாத தலைவராக தனி அடையாளத்துடன் நிதிஷ் குமார் இதுவரை வலம் வந்தார். ஆனால், அவரது தனித்துவத்துக்கு முடிவு காண்பது போல தேர்தல் முடிவுகள் வந்துள்ளன.

    மேலும் படிக்க
    next